Signatura en contra l'ocupació de les voreres dels vianants


Enviï les seves dades com a signatura. On posa Nom, cal posar Nom i Cognoms. On posa Missatge, cal posar el DNI, l'Adreça, la Població i Nacionalitat. I a la fi per signar, cal prémer el botó (contacti amb nosaltres)

I BUILT MY SITE FOR FREE USING